Thống kê xếp hạng CPC truy cập Google Adsense Youtube

Thống kê xếp hạng CPC truy cập Google Adsense Youtube

||
0 Bình luận
|

Cá nhân tôi rút kinh nghiệm khi chạy video Google Adsense Youtube thị trường trong nước vì sao nhiều lượt truy cập nhưng tiền vẫn ít sau khi tìm tòi tôi đã thông cách mà quảng cáo Googke trả cho thị trường chúng ta rất thấp để tiền chảy vào nhiều nhất là thị trường mỹ, anh , pháp đặc biệt bạn nhớ phải tối ưu CPC, CTR cho video để lượt kiếm tìm tiền vào nhiều hơn.

Ảnh : Thống kê xếp hạng CPC truy cập Google Adsense Youtube theo từng quốc gia

✯  CPC là gì?

CPC là thuật ngữ viết tắt của Cost per Click, đây là số tiền mà Google trả cho chúng ta khi có người truy cập click vào trang web, CPC khác nhau ở từng khu vực, bạn có thể thấy ở bảng thống kê bên dưới bài viết này.

✯  CTR là gì?

CTR là viết tắt của Click-through rate(Tỉ lệ nhấp) đây là tỉ lệ nhấp chuột vào quảng cáo, ví dụ đối với 100 lượt hiển thị quảng cáo thì có 10 CPC thì CTR là 10%, nếu bạn tối ưu được tỉ lệ này thì bạn sẽ gia tăng được thu nhập từ Google Adsense.

✯  Dưới đây là bảng thống kê xếp hạng CPC Google Adsense theo từng quốc gia:

STT
Quốc gia
Adsense CPC
STT
Quốc gia
Adsense CPC
1
Australia
$0.48
41
Peru
$0.08
2
Netherlands Antilles
$0.44
42
Malaysia
$0.08
3
Denmark
$0.43
43
Lithuania
$0.08
4
Switzerland
$0.41
44
Hungary
$0.08
5
South Africa
$0.36
45
Bangladesh
$0.08
6
New Zealand
$0.32
46
Saudi Arabia
$0.07
7
Finland
$0.32
47
Oman
$0.07
8
Singapore
$0.30
48
Israel
$0.07
9
Norway
$0.28
49
Egypt
$0.07
10
United Kingdom
$0.27
50
United Arab Emirates
$0.06
11
Netherlands
$0.26
51
Turkey
$0.06
12
Germany
$0.26
52
Slovenia
$0.06
13
United States
$0.25
53
Georgia
$0.06
14
Canada
$0.24
54
Argentina
$0.06
15
Austria
$0.23
55
Thailand
$0.05
16
Barbados
$0.22
56
Sri Lanka
$0.05
17
Ireland
$0.21
57
South Korea
$0.05
18
Belgium
$0.21
58
Russia
$0.05
19
France
$0.20
59
Romania
$0.05
20
Sweden
$0.19
60
Philippines
$0.05
21
Taiwan
$0.18
61
Mauritius
$0.05
22
Kenya
$0.18
62
India
$0.05
23
Trinidad and Tobago
$0.17
63
Colombia
$0.05
24
Greece
$0.17
64
China
$0.05
25
Chile
$0.17
65
Ukraine
$0.04
26
Qatar
$0.15
66
Tunisia
$0.04
27
Croatia
$0.14
67
Mozambique
$0.04
28
Italy
$0.13
68
Jordan
$0.04
29
Puerto Rico
$0.12
69
Indonesia
$0.04
30
Spain
$0.11
70
Fiji
$0.04
31
Poland
$0.11
71
Albania
$0.04
32
Nigeria
$0.11
72
Vietnam
$0.03
33
Malta
$0.11
73
Uruguay
$0.03
34
Portugal
$0.10
74
Uganda
$0.03
35
Kuwait
$0.10
75
Serbia and Montenegro
$0.03
36
Czech Republic
$0.10
76
Nepal
$0.03
37
Brazil
$0.10
77
Moldova
$0.03
38
Mexico
$0.09
78
Macedonia [FYROM]
$0.03
39
Japan
$0.09
79
Cyprus
$0.03
40
Hong Kong
$0.09
80
Cambodia
$0.03
Bảng thống kê này là con số thống kê trung bình, có thể cao hơn và thấp vì còn tùy thuộc vào các nhà quảng cáo trả cho các bạn, đôi khi sẽ được những quảng cáo cao hơn nhiều mình từng được 1 click từ Mỹ lên đến 2$ về chủ đề hài hước.

Nguồn :  ❦ Blog Đôn Online