Bộ Lọc Màu ẢnhTrên Google Image

Bộ Lọc Màu ẢnhTrên Google Image

||
0 Bình luận
|

Sau khi thử nghiệm kết hợp khác nhau, Google đã đưa ra các nút bộ lọc mới trong các kết quả tìm kiếm hình ảnh.Trước đó, Google đã kiểm tra thêm các nút bộ lọc màu sắc khác nhau trong tìm kiếm hình ảnh, và bây giờ, Google đã đưa ra  cho tất cả các người tìm kiếm .
Ảnh : Bộ Lọc Màu ẢnhTrên Google Image

Nếu bạn sử dụng Google Image Search và tìm kiếm bất kỳ truy vấn, bạn sẽ thấy một băng chuyền của các nút màu trên đầu trang kết quả tìm kiếm. Nhấp vào các nút sẽ lọc các hình ảnh bằng cách lựa chọn của bạn. Các bộ lọc có thể được màu sắc, có thể loại và còn rất nhiều tiện ích khác
Chắn chắn để thực hiện điều này Google xắp tới sẽ tung ra luật chơi mới cho Seo ( có thể nghiêm trị thẻ ảnh ALT) nhằm mục đích sử dụng hình hiệu quả hơn trong tìm kiếm Google.