Kiến thức hosting

Kinh nghiệm mua Tên Miền và Hosting để Seo top

Khái niệm Tên Miền và Hosting : đây là hai thành phần cơ bản để một website hoạt động, Tên miền chính là tên địa chỉ để người dùng biết đến còn Hosting chính là nơi lưu trữ không gian ảo dùng lưu hình ảnh dữ liệu dung lượng được …

Xem chi tiết